Hoog water in de Maas geeft problemen!

TWEE DIEREN ZWEMMEN MAAS OVER TOT IN NEDERLAND

Vijf galloway runderen zoek door hoge Maas

DILSEN-STOKKEM –

Vijf gallowayrunderen die graasden in Bichterweerd in Rotem (Dilsen-Stokkem) zijn spoorloos. Oorzaak was de hoge waterstand van de Grensmaas die overliep op enkele landerijen, waaronder Bichterweerd. Natuurpunt probeerde de dieren uit het overstroomde gebied te halen, maar twee runderen zwommen de Maas over tot in Nederland. Vijf andere sprongen door de draad en zijn op de dool.

Bij hoge waterstanden van de Maas gaat het water over de zomeroever in het gebied Bichterweerd in Rotem. “Het water loopt dan over de dijk en vloeit landinwaarts over natuurgebieden”, zegt Jemp Peeters van Natuurpunt Maasland. “Daarom halen we de gallowayrunderen uit de natuurgebieden. Bij acties die we ondernomen hebben aan de Kempenstraat in Rotem hebben we 23 runderen van de 32 kunnen vangen. Helaas zijn er 2 door de Maas stroomafwaarts gedreven. De twee runderen zijn aan de andere kant van de Maas op de oever terechtgekomen.”

“Ze zijn opgemerkt op Nederlands grondgebied en staan veilig bij een andere kudde galloways. Vijf andere runderen zijn we nog kwijt. Waar ze zijn, weten we niet. Ze zijn ontsnapt bij de poging tot vangen en sprongen door de omheining van de draad. Wellicht lopen ze ergens langs de Maas op gronden of openbare wegen waar ze niet thuishoren. Donderdag zoeken we verder waar de vijf galloways kunnen zijn. Twee runderen zijn nog in het gebied achtergebleven omdat ze zich niet lieten vangen.”

Gallowayrunderen laten zich niet graag vangen. In januari 2015 moesten de runderen wegens een te hoge waterstand van de Maas ook uit het gebied weggehaald worden. Toen viel een gallowayrund zelfs een hulpverlener aan. Wie donderdag ergens in een weide een gallowayrund tegenkomt dat er niet thuishoort, mag de politie van de zone Maasland op de hoogte brengen