Moeder Maas laat zich op 30-5-15 horen!

De vrede en welvaart die Europa de afgelopen decennia heeft gebracht, wordt vaak overschaduwd door somberheid en scepsis. Voor veel mensen staat Europa op te grote afstand. Zij ervaren Europa niet als iets van zichzelf, maar van regeringen en politiek leiders. Mater Mosa laat zien dat het ook anders kan. Het laat Europese integratie van onderaf ontstaan.

 

Langs 925 kilometer Maas leven miljoenen mensen en talloze bedrijven en organisaties in verbondenheid met hun rivier. Door de band met de Maas zijn ze ook met elkaar verbonden. Samen vormen ze een riviergemeenschap met een grote culturele diversiteit en een enorm samenwerkingspotentieel. De internationale Maasbiënnale Mater Mosa brengt ze bijeen en laat een bont palet ontstaan van kunst, ambachten, folklore en streekcultuur langs de gehele loop van de Maas. Het laat de Maas de komende jaren uitgroeien tot culturele rivier van Europa, en wil daarmee bijdragen aan een sociaal en economisch hechtere Maasregio. De eerste editie vindt plaats in de zomermaanden van 2015.

 

In de zomermaanden van elk oneven jaar viert de Maas feest. Het festival Mater Mosa brengt dan langs maar liefst 925 kilometer muziek, kunst, theater, folklore en streekcultuur. Vanaf de bron bij Pouilly-en-Bassigny in Frankrijk, via België tot de monding in de delta bij Rotterdam in Nederland. Mater Mosa verbindt alle mensen die aan de Maas leven en is er voor iedereen die de rivier een warm hart toedraagt.

 

Ouverture Mater Mosa 2015

Zoals kerkklokken en scheepshoorns eeuwen geleden werden gebruikt om belangrijk nieuws snel over grote afstanden te verspreiden, zo wordt op 30 mei 2015 het nieuws van de opening van Mater Mosa doorgegeven. Om 9:00 uur worden de kerkklokken geluid in Pouilly-en-Bassigny, vlak bij de bron van de Maas. De volgende dorpen nemen het signaal over. Waar de Maas breder wordt, klinken ook scheepshoorns, carillons, koren en blaaskapellen.

 

Gedurende de dag verplaatst de golf zich door Frankrijk, België en Nederland langs 925 kilometer Maas, om precies om 18:00 uur bij Hoek van Holland te eindigen in de weidsheid van de Noordzee. De ‘wave’ is de hele dag te volgen via sociale media en live streaming.

Voor meer informatie kijk op www.matermosa.eu